Shop

IMPIANTI FRENO

IMPIANTO FRENO BABY KART mod.SCOUT
IMPIANTO FRENO MINI KART mod.R3 20 - CIK/FIA 015-B2-67
IMPIANTO FRENO POSTERIORE OK/KZ mod.R4K CIK/FIA 015-B2-45
IMPIANTO FRENO KZ mod.R4KZ - CIK/FIA 015-B4-12
IMPIANTO FRENO POSTERIORE OK/KZ mod.R6K - CIK/FIA 015-B2-06
IMPIANTO FRENO KZ mod.R6KZ - CIK/FIA 015-B4-20
IMPIANTO FRENO POSTERIORE per telaio F4K